Валидиране на професия или правоспособност е процедура за признаване и регламентиране на компетенции, които са придобитои по време на работа, неформално обучение или самостоятелно изучаване на компетенция.