Ние сме сдружение от учебни центрове с фокус към валидиране на придобити професионални уменив и правоспособности чрез неформално обучение.