Изпит за валидиране на професия или правоспособност се извършва съгласно Закон за Професионално Образование и Обучение след последните промени в 2018година.