Валидиране на професия, правоспособност или компетенция става чрез подаване на молба и документи доказващи наличието на знания и опит по заявената професия.