Процедурата по валидиране е регламентирана в Наредба на Министерство на Образованието която е общодостъпна за всички заинтересовани. Необходимо е кандидатите за валидиране да докажат чрез документи своите умения или да бъдат изпитани за тези от тях за които няма фактически доказателства или артефакти показващи техните умения.