Валидиране

Изпити за професия и правоспособност

Изпити за професия

Изпит за Автомонтьор

Курсове и валидиране за Автомонтьори и механици е подходящ за хора с опит като монтьори в автосервиз. Извършва се по процедура в която се доказва опит и професионални умения. Валидирането завършва с изпит и издаване на свидетелство за квалификация и описание на компетентности. Автомонтьор валидиране на професионална квалификация и Държавен изпит за професия.

Повече

Изпит за готвач

Изпит за валидиране на готвач чрез проверка на знанията и уменията и доказване на опит в ресторант или друг доказуем обект за обществено хранене. Възможно е на изпит и за хоби готвачи които покриват Държавните Образователни Изисквания ДОИ за професия Готвач.

Повече

Изпит за водопроводчик

Изпит по професия водопроводчик на обучаеми с опит в строителството

Повече

Изпит за валидиране на професия или правоспособност се извършва съгласно Закон за Професионално Образование и Обучение след последните промени в 2018година.

Ние сме сдружение от учебни центрове с фокус към валидиране на придобити професионални уменив и правоспособности чрез неформално обучение.

Процедурата по валидиране е регламентирана в Наредба на Министерство на Образованието която е общодостъпна за всички заинтересовани. Необходимо е кандидатите за валидиране да докажат чрез документи своите умения или да бъдат изпитани за тези от тях за които няма фактически доказателства или артефакти показващи техните умения.

Subcategories

Page 1 of 2